Гол контент руу алгасах

ДЭЛХИЙН ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕР

21-р зууны менежер

 • Дэлхийн төвшний удирдагчид байгууллагын үнэлэмжийг хэрхэн өсгөдөг вэ?

 • Дэлхийн төвшний удирдагчид өндөр оролцоотой багийг хэрхэн бий болгож, хөшүүрэгдэж чаддаг вэ?

 • Тэд яагаад хэрэглэгчийн болон харилцагчийн харилцааны мастерууд байдаг вэ?

Зорилгоо тодорхойлох

 • Байгууллагын бизнесийн зорилгод нийцүүлсэн багийн зорилго тодорхойлох нь

 • Зорилгыг тодорхой, хэмжигдэхүйц, бодит, уялдаа холбоотой бөгөөд цаг хугацаатай хэлбэрээр тодорхойлох нь

 • Багийн гишүүд үүрэг хариуцлагынхаа утга учрыг ойлгож, байгууллагын алсын хараа нь зорилготой ямар уялдаа холбоотой болохыг ухамсарлахад нь туслах

Урам зориг түгээх

 • Менежер болон ажилтантай эелдэг харилцан яриа өрнүүлэх

 • “Нэгийг харьцах нэг” гэж юу вэ?

 • Өөрчлөлтийг дүгнэж, үргэлжлүүлэн хянах нь

Цаг ашиглалт

 • Удирдагч хүний хувьд хамгийн чухал ажлууддаа төвлөрч, цагаа зөв зүйтэй хуваарилах нь

 • Хэрэгцээгүй олон имэйл, хурал уулзалтуудаас татгалзаж сурах нь

 • Том зургаар харж, өндөр үнэ цэнэтэй ажилд цаг заваа зарцуулах тэнцвэртэй хэв маягийг бий болгох нь

Харилцааны ур чадвараа сайжруулах

 • Байгууллагын санаачлагыг багийн гишүүддээ утга учиртай хүргэх

 • Ажилтнуудын хооронд уялдаа холбоо, үнэ цэнийг бий болгохын тулд харилцаа холбоог ашиглах нь

 • Гүйцэтгэх удирдлагын стратеги- Энэ нь ил тод бөгөөд ажилтнуудад ойлгомжтой байх ёстой

Хурал удирдах

 • Хурлыг хүн бүрт ач холбогдолтой хэлбэрээр зохион байгуулах нь

 • Хурлын дарга эсвэл оролцогчийнхоо хувьд хурлын явцад хэрхэн нөлөөтэй оролцох вэ?

 • Хуралд бэлтгэх, хурлыг зохион байгуулах болон хурлын дараах үйл явцын хяналт явуулах нь

Хэрэглэгчээ ойлгох

 • Гол оролцогчдын хүлээлтэд нийцүүлэх, бүр давуулан биелүүлэхийн тулд тэдний хэрэгцээг ойлгох нь чухал

 • Хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулахын тулд хэрэглэгчийн төлөө хандлагад суралцах

 • Зах зээлийн нөхцөлүүдийг өөрчилж буй одоогийн чиг хандлага болон шинэ инновацуудыг ирээдүйн нүдээр харах нь

Шилдэг баг байгуулах

 • Шилдэг баг байгуулах үндсэн зарчмууд

 • Байгууллагын болон хувь хүний зорилготой нэгдсэн зорилгын хүч

 • Хүмүүсийн оролцоо, өндөр төвшний гүйцэтгэл

Өөрийгөө хөгжүүлэх, багаа хөгжүүлэх

 • Тасралтгүй хөгжил, дэвшлийг бий болгохын тулд өөрийгөө соригч та бусдад үлгэр дуурайл болох нь

 • Багийн гишүүдийнхээ ирээдүйн хүсэл, тэмүүллийг ойлгох нь

 • Хувийн болон багийн хөгжлийг хамтад нь анхаарах чадвар

Удирдлагатайгаа харилцах

 • Менежерийнхээ хэрэгцээ болоод хандлагыг ойлгох нь

 • Харилцагчидтайгаа сайн түншлэлийг байгуулах нь хоёр талын хэрэгцээ хангагдах суурь болдог

 • Таны карьерт чухал нөлөө үзүүлж чадах хүмүүстэй харилцаа холбоогоо сайжруулах замаар насанд хүрсэн хүмүүсийн төлөвшсөн түншлэлийг бий болгох нь

Илтгэх урлаг

 • Санаагаа тодорхой бөгөөд амьдаар илэрхийлж, нөлөөг бий болгох нь

 • Сонсогчдын хэрэгцээг тодорхойлох нь

 • Сэтгэл хийгээд оюун ухааныг хамтад нь хөдөлгөж, ярьж буй сэдвээ амьдруулах нь

 • Танхимын танилцуулгыг бэлтгэх шилдэг аргачлалууд